Realizace 2

< ZpětDalší >

EPD Uherské Hradiště

EPD Rybí

Základem je správná orientace vůči světovým stranám, výborné tepelně izolační vlastnosti budovy, u které jsou eliminovány veškeré tepelné mosty a je co nejtěsnější (tzn. vzduchotěsná).

Rekonstrukce na NED Nový Jičín

EPD Kunovice

K EPD dnes již patří také obnovitelné zdroje elektřiny umožňující alespoň hybridní ostrovní provoz a také efektivní hospodaření s vodou s maximálním využitím dešťových a šedých vod.

NED Mořkov

NED Příbor

Díky masivním izolacím, oknům s co nejkvalitnějšími rámy a zasklením, technologii nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací), možným solárním systémem pro ohřev TUV a také ekologickým alternativním zdrojem vytápění (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu atd.) se dostaneme k výše uvedeným hodnotám spotřeby tepla.

Internet to nepostaví, pojďme to probrat.